ภาพวาดสีน้ำ “ หุ่นนิ่งดอกไม้ ”
ขนาดภาพ 38 x 57 เซนติเมตร