ภาพวาดสีน้ำ “ หุ่นนิ่งดอกไม้ ”
ขนาดภาพ 57 x 38 เซนติเมตร