หน้าแรก chaarts เกี่ยวกับเรา ประวัติและการทำงาน บทความและความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ห้องโชว์ผลงานศิลปะ ห้องโชว์และขายเปเปอร์มาเช่ สมุดเยี่ยมชม ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
           
acrylic colour
สีน้ำมัน    
 
กระดาษสีน้ำ/ สีน้ำ/ สื่อผสมสำหรับภาพเขียนสีน้ำ/ กลวิธีพิเศษในการสร้างพื้นผิวด้วยสีน้ำ/ พู่กันระบายสีน้ำ

สีน้ำ

     ระยะเวลาความคงทนของสีน้ำ และการผสมผสาน ในอดีต สีน้ำเป็นสีที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เมื่อรับ
แสงมากๆ จวบจนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 สีน้ำได้รับการพัฒนาให้มีความคงทนถาวรมากขึ้นเป็น ลำดับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ สีน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความคงทนและคงความสดใสได้ดีขึ้น

สีกว็อช

    สีกว็อช (Gouache) เป็นสีน้ำทึบแสงสามารถนำมาระบายหรือผสมเพื่อแสดงเนื้อสี หรือระบายเพื่อ
แสดงความโดดเด่นจากพื้นหลัง นิยมนำมาใช้ในแวดวงเขียนแบบสถาปัตยกรรม

ลักษณะและคุณสมบัติของสีน้ำ

    ลักษณะเฉพาะที่เด่นของสีน้ำ คือ “ ความโปร่งใส ” (TRANSPARENT)  เวลาที่ระบายใช้พู่กันแตะสี
ละลายกับน้ำ พยายามระบายครั้งเดียว ไม่ควรระบายสีต่างๆ ซ้ำหรือทับกันหลายๆ หน เพราะจะทำให้สี
หม่นขาดคุณสมบัติที่โปร่งใส - สะอาด

   สีน้ำมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เนื้อสีที่บดแล้วอย่างละเอียด(Pigment) ผสมกับกาวอาระบิค ซึ่งสกัด
มาจากต้นอะคาเซีย(ACACIA TREE)กาวชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือละลายน้ำง่ายและเกาะติดกระดาษ แน่น อีกทั้งยังมีลักษณะที่โปร่งใส ( ในกรณีที่ต้องการใช้กาวชนิดอื่นแทนก็ใช้น้ำผึ้ง หรือ กลีเซอรีน ซึ่ง ละลายน้ำได้ดี )

คุณสมบัติทั่วไปของสีน้ำ

ลักษณะโปร่งใส ( TRANSPARENT QUALITY )

   เนื่องจากสีน้ำมีส่วนผสมของกาว และเนื้อสีที่บดละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อระบายบนกระดาษขาว(หรือ
สีอ่อนๆ) จึงมีเนื้อสีไม่หนาทึบจนเกินไป ทำให้เกิดลักษณะโปร่งใส การระบายสีน้ำควรระบายไปทีเดียว ไม่ควรที่จะระบายซ้ำกัน หรือซ้อนทับไปมาเหมือนสีน้ำมัน เพราะจะทำให้สีขุ่น บางทีอาจทำให้สีหลุด ออกมา ทำให้ด่างหรือช้ำๆ ภาษาง่ายๆ ก็คือเน่า

ลักษณะเปียกชุ่ม ( SOFT QUALITY )

   ในการระบายสีน้ำ ตัวทำละลายก็คือน้ำ ซึ่งการควบคุมน้ำเพื่อนำมาผสมสี และระบายให้ซึมเข้าหากัน ระหว่างสีก็ใช้น้ำ ดังนั้นเมื่อระบายไปแล้วลักษณะของสีที่แห้งบนกระดาษ จะคงความเปียกชุ่มของสน้ำี ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ในบางกรณีถ้าใช้สีที่มีน้ำระบายชุ่มบ้างเปียกบ้างแห้งบ้าง แล้วปล่อยให้แห้งก็จะ เกิดคราบของสี ( SFUMATO ) ปรากฏให้เห็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของสีน้ำ

สีน้ำมีคุณสมบัติแห้งเร็ว

   สีน้ำเมื่อเทียบกับสีชนิดอื่นๆ เช่น สีน้ำมัน ความยากง่ายในการระบายจะต่างกัน ผลเพราะสีน้ำจะแห้ง เร็วกว่าสีน้ำมัน การควบคุมจึงค่อนข้างจะยากกว่าพอสมควร แต่ก็ไม่เสมอไป บางครั้งก็อยู่ที่การฝึกฝน และ ทำความเข้าใจด้วยตัวเอง

สีน้ำมีคุณสมบัติรุกรานและยอมรับ ( ADVANCE, DECENT )

   ผลมาจากที่เนื้อสี และสารเคมีที่ผสมต่างชนิดกัน ซึ่งคุณสมบัตินี้ค่อนข้างจำเป็น (พอประมาณ) ใน
การเขียนสีน้ำ และควรจะศึกษา ทดลองด้วยตัวเอง ว่าสีใดรุก หรือสีใดยอม หรือสีใดอยู่เฉย

 

กระดาษสีน้ำ/ สีน้ำ/ สื่อผสมสำหรับภาพเขียนสีน้ำ/ กลวิธีพิเศษในการสร้างพื้นผิวด้วยสีน้ำ
/ พู่กันระบายสีน้ำ
   

Copyright © 2006 chaarts. All rights reserved.

contact our : chaart@gmail.com,chaarts@gmail.com