หน้าแรก chaarts เกี่ยวกับเรา ประวัติและการทำงาน บทความและความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ห้องโชว์ผลงานศิลปะ ห้องโชว์และขายเปเปอร์มาเช่ สมุดเยี่ยมชม ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
 
สีน้ำ
สีอะครีลิค
   
 
ผ้าใบ, แคนวาสบอร์ด, กระดาษ/ สีน้ำมัน/ สื่อผสมสีน้ำมัน/ พู่กันสำหรับระบายสีน้ำมัน

การระบายสีน้ำมัน

  ได้มีการใช้สีน้ำมันกันหลายลักษณะก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยความนิยมในการใช้สีน้ำมันได้ทำให้
เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้สีน้ำมันเป็นอย่างมาก  ศิลปินในอดีตได้แสดงกลวิธีในการ ระบายสีอย่าง
ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นกลวิธีการระบายฉาบสี (Glazing)  การระบายสีหนา (Impasto) การระบายคราบสี (Scumbling) ซึ่งแต่เดิมได้มีการทำสีน้ำมันกันในสตูดิโอและสำนักช่างของศิลปินชั้นครู

 

ผ้าใบ, แคนวาสบอร์ด, กระดาษ/ สีน้ำมัน/ สื่อผสมสีน้ำมัน/ พู่กันสำหรับระบายสีน้ำมัน

Copyright © 2006 chaarts. All rights reserved.

contact our : chaart@gmail.com,chaarts@gmail.com