หน้าแรก chaarts เกี่ยวกับเรา ประวัติและการทำงาน บทความและความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ห้องโชว์ผลงานศิลปะ ห้องโชว์และขายเปเปอร์มาเช่ สมุดเยี่ยมชม ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
       
   ศิลปะภาพพิมพ์
ศิลปะภาพพิมพ์
คืออะไร


กระบวนการหลัก 4 ประการ

ของวิธีการทำภาพพิมพ์


ดัชนีคำศัพท์
เทคนิคภาพพิมพ์


คำศัพท์ภาพพิมพ์

   เทคนิคภาพพิมพ์หิน
เทคนิคภาพพิมพ์หิน
LITHOGRAPHY


ภาพพิมพ์เทคนิคถ่ายภาพ
PHOTO LITHOGRAPH


สูตรกาวกรด

   
     
  ...กำลังตกแ่ต่งภาพประกอบ....  
     
วัสดุอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ / การทำแบบร่างภาพพิมพ์ / วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ / การเคลือบกระดาษ / แม่พิมพ์
/ ขั้นตอนการพิมพ
     

วัสดุอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ ( วิธีปรับใช้วัสดุบางอย่างทดแทนของจากญี่ปุ่น )

          ก . วัสดุอุปกรณ์สำหรับขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์

                1. แผ่นไม้อัดยางพารา 10 มิลลิเมตร หรือไม้ชนิดอื่น ตามต้องการหนา 6 มิลลิเมตร
                2. กระดาษคาร์บอน 1 แผ่น
                3. เครื่องมือแกะไม้ 1 ชุด
                4. กระดาษทรายสำหรับขัดไม้ และกระดาษทรายน้ำเบอร์ 1200
                5. กระดานรองแกะแม่พิมพ์ 1 แผ่น
                6. น้ำมันจักร 1 ขวด
                7. หินลับมีดหยาบและละเอียด

          ข . วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเคลือบกระดาษ

                1. กาวหนังวัว ( nigawa )20 กรัมและสารส้ม (myuban) 10 กรัม สำหรับผสมน้ำ 1 ลิตร
                2. กระดาษสา หรือกระดาษอื่นๆ
                3. แปรงขนกระต่ายขนาด 4-5 นิ้ว หรือแปรงทาสีขนสีขาว ( ใช้แทนแปรงขนแกะของญี่ปุ่น DOSA BAKE)
                4. ภาชนะใส่น้ำรูปสี่เหลี่ยม 1 ใบ
                5. หม้อ และเตาไฟฟ้า สำหรับต้มน้ำ
                6. ถ้วยเซรามิค 1 ใบ และเศษผ้าใช้รองใต้ถ้วย
                7. ไม้หนีบผ้าพลาสติกร้อยด้วยเชือกยาว 20 เมตร ทำราวไม้หนีบผ้าเพื่อตากกระดาษ

          ง . วัสดุอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์ภาพ

                1. แป้นถู (BAREN)
                2. หมึกจีน สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีฝุ่น เลือกใช้ตามต้องการ
                3. กระดาษสาเคลือบกาว , กระดาษฟาเบรียโน สำหรับงานภาพพิมพ์ หรือกระดาษวาดภาพอื่นๆ
                4. แปรงขนกระต่ายขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว หรือแปรงขนนิ่มอื่นๆ อาจใช้สเปรย์พ่นน้ำแทนได้
                5. แปรงขัดรองเท้า ( ขัดขนแปรงด้วยกระดาษทราย ) 3-4 อัน ใช้แทนแปรงขนหางม้า
                6. ภู่กันสีน้ำขนาดใหญ่ หรือแปรงอื่น ใช้สำหรับจุ่มสีแต้มบนแม่พิมพ์
                7. แป้งเปียก
                8. ถ้วยเล็กสีขาวสำหรับใส่สี หลายใบ
                9. อ่างใส่น้ำ 1 ใบ
              10. พลาสติก สำหรับห่อกระดาษพิมพ์ขนาดใหญ่กว่ากระดาษพิมพ์ ประมาณ 4 เท่า
              11. แผ่นพลาสติกบาง หรือกระดาษไข cooking paper
              12. น้ำมันมะกอก 1 ขวด

          จ . วัสดุอุปกรณ์สำหรับการขึงภาพพิมพ์

                1. กระดานไม้อัด 6-10 มม .
                2. กระดาษกาวน้ำ
                3. ฟองน้ำหรือเศษผ้า

     
การพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้
สีน้ำแบบญี่ปุ่น
วัสดุอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์
แกะไม้สีน้ำการทำแบบร่างภาพพิมพ์


วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์


การเคลือบกระดาษ


แม่พิมพ์


ขั้นตอนการพิมพ์


   
           
 
วัสดุอุปกรณ์การทำภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ / การทำแบบร่างภาพพิมพ/ วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ/ การเคลือบกระดาษ / แม่พิมพ์
/ ขั้นตอนการพิมพ์

Copyright © 2006 chaarts. All rights reserved.

contact our : chaart@gmail.com,chaarts@gmail.com